ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุ ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน . ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ก.พ. 2563
2 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.80-001 สายบ้านหนำหย่อม-บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 11 บ้านหนำหย่อม ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ม.ค. 2563
3 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต.อบตเชียรเขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 พ.ย. 2562
4 เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการ​ การให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน​ โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ​ อบต.เชียรเขา​ ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๓​ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 พ.ย. 2562
5 ประกวดราคาจ้าง​ จ้างเหมาบริการ​ การให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน​ โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ​ อบต.เชียรเขา​ ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๓​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 พ.ย. 2562
6 แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 พ.ย. 2562
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
31
23 พ.ค. 2562
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา เว็ปไซค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (เอกสารแนบเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 พ.ค. 2562
9 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 พ.ค. 2562
10 เปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30