ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ม.ค. 2564
2 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ม.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 ธ.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน โครงการจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต.เชียรเขา ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ธ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 ธ.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 ธ.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟฟ้าแสงสว่างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ธ.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ุอุทกภัย) ในเขตตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 ธ.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 5631 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
14 ธ.ค. 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46