ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
27 ธ.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟฟ้าแสงสว่างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 ธ.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ การให้่บริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นางสาวนิธิพัชร อินทรัศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 ธ.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ การให้่บริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นายจรัส แก้วเมือง) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 ธ.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ การให้่บริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นายสุริยา ศิริแก้ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 ธ.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ การให้่บริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นายสราวุฒิ สืบสกุล) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 ธ.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ การให้่บริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นายอดิเรก ศรีสังข์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 ธ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ การให้่บริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (นายณัฐวัฒน์ พุทธโชติ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 ธ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/บำรุงเครื่องปรับอากาศ ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
10
23 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะเสนอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61