ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ก.ค. 2563
2 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 ก.ค. 2563
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 มิ.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 80-002 สายโคกกระถิน-หนองหม้อ หมู่ที่ 3 บ้านโคกกระถิน ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 เม.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 80-001 สายบ้านหนำหย่อม - บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 11 บ้านหนำหย่อม ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 เม.ย. 2563
6 เปิดเผยตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 80-002 สายโคกกระถิน-หนองหม้อ หมู่ที่ 3 บ้านโคกกระถิน ตำบลเช ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 เม.ย. 2563
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 80-002 สายโคกกระถิน-หนองหม้อ หมู่ที่ 3 บ้านโคกกระถิน ตำบลเชียรเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 เม.ย. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 80-001 สายบ้านหนำหย่อม - บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 11 บ้านหนำหย่อม ตำบลเชียรเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 มี.ค. 2563
9 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 80-002 สายโคกกระถิน-หนองหม้อ หมู่ที่ 3 บ้านโคกกระถิน ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
35
23 มี.ค. 2563
10 เปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 80-001 สายบ้านหนำหย่อม - บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 11 บ้านหนำหย่อม ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32