คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 มิ.ย. 2562
2 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 มิ.ย. 2562
3 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 มิ.ย. 2562
4 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 มิ.ย. 2562
5 ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 มิ.ย. 2562
6 ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 มิ.ย. 2562
7 ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 มิ.ย. 2562
8 ขั้นตอนการการให้ความช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 มิ.ย. 2562
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
10 พ.ย. 2561
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2