ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 เปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบ่อเงาะ หมู่ที่ 10 ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
219
08 มี.ค. 2561
82 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ของประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
06 มี.ค. 2561
83 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองบ่อทราย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
220
06 มี.ค. 2561
84 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบ่อเงาะ หมู่ที่ 10 ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
204
06 มี.ค. 2561
85 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองบ่อทราย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียรเขา และ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบ่อเงาะ หมู่ที่ 10 ตำบลเ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
05 มี.ค. 2561
86 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนิยม ถึงหนำนายกี่ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
224
20 ก.พ. 2561
87 การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
27 ธ.ค. 2560
88 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์จมใต้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
235
02 ส.ค. 2560
89 ประกาศรายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA.) ดาวน์โหลดเอกสาร
206
20 ก.ค. 2560
90 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางและถนนทรุดตัว ถนนสายบ้านโคกกะถิน-บ้านหนองหม้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
05 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30