ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านบ่อเงาะ,บ้านคลองเรือ หมู่ที่ 10 ต.เชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
329
28 พ.ย. 2561
72 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
16 พ.ย. 2561
73 ข้อมูลสถิติการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
26 ต.ค. 2561
74 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
16 ต.ค. 2561
75 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.(สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
247
11 ต.ค. 2561
76 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพยักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
276
08 ต.ค. 2561
77 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Porformance Assessment : LPA) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
02 ต.ค. 2561
78 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
323
17 ก.ย. 2561
79 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
253
04 พ.ค. 2561
80 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบ่อเงาะ หมู่ที่ 10ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
212
08 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30