ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9,10 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
24 เม.ย. 2562
62 รณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 มี.ค. 2562
63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
05 มี.ค. 2562
64 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเนื่องจากสถานการณ์พายุโซนร้อน "ปาบึก" ดาวน์โหลดเอกสาร
210
18 ก.พ. 2562
65 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเนื่องจากสถานการณ์พายุโซนร้อน "ปาบึก" ดาวน์โหลดเอกสาร
206
18 ก.พ. 2562
66 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
234
14 ม.ค. 2562
67 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
232
14 ม.ค. 2562
68 ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
28 ธ.ค. 2561
69 การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
21 ธ.ค. 2561
70 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนธันวาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
219
08 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30