ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
13 พ.ย. 2562
52 ประกาศมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศพด.อบต.เชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
96
29 ต.ค. 2562
53 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
171
03 ต.ค. 2562
54 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ต.เชียรเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
232
25 มิ.ย. 2562
55 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
260
07 มิ.ย. 2562
56 เปิดเผยวงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
220
23 พ.ค. 2562
57 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
228
23 พ.ค. 2562
58 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
236
21 พ.ค. 2562
59 การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
100
16 พ.ค. 2562
60 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
07 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30