ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ใบแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
238
19 มี.ค. 2563
42 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
204
19 มี.ค. 2563
43 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
07 ก.พ. 2563
44 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
264
27 ม.ค. 2563
45 แต่งตั้งคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจ อบต.เชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
91
26 ธ.ค. 2562
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 ธ.ค. 2562
47 จดหมายข่าว ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
19 ธ.ค. 2562
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
29 พ.ย. 2562
49 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
29 พ.ย. 2562
50 ประกาศเรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Porformance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
14 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30