ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
10 ส.ค. 2563
32 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
10 ส.ค. 2563
33 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
06 ส.ค. 2563
34 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
210
01 ก.ค. 2563
35 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
04 มิ.ย. 2563
36 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
04 มิ.ย. 2563
37 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
08 พ.ค. 2563
38 แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
204
24 เม.ย. 2563
39 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของอบต.เชียรเขา ประจำปีงบประมาณ 2563รอบ6เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
191
03 เม.ย. 2563
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
30 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30