ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
12 มี.ค. 2564
22 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
05 ม.ค. 2564
23 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ อัตราภาษีป้ายปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
17 ธ.ค. 2563
24 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
09 พ.ย. 2563
25 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
30 ก.ย. 2563
26 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
17 ก.ย. 2563
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
15 ก.ย. 2563
28 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
194
10 ก.ย. 2563
29 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
23 ส.ค. 2563
30 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
13 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30