ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาการอนุมัติใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
06 ม.ค. 2552
242 ประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
433
30 ธ.ค. 2551
243 ประกาศแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานบริการของ อบต.เชียรเขา
652
30 ธ.ค. 2551
244 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
09 ธ.ค. 2551
245 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
480
09 ธ.ค. 2551
246 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างถนนสายเชียรเขา - บางลิง หมู่ที่ 1-6 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
08 ธ.ค. 2551
247 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
28 พ.ย. 2551
248 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
28 พ.ย. 2551
249 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
10 พ.ย. 2551
250 ทะเบียนครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11720
08 พ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30