ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
23 พ.ย. 2552
212 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
647
10 พ.ย. 2552
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขาเรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
592
05 พ.ย. 2552
214 ประกาศผู้สิทธิสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง(ภาคค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
643
03 พ.ย. 2552
215 ประกาศผลคะแนน ดาวน์โหลดเอกสาร
607
03 พ.ย. 2552
216 ประกาศผลคะแนน ดาวน์โหลดเอกสาร
549
03 พ.ย. 2552
217 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (นักบ ริหารงานการคลัง) ระดับ7 ดาวน์โหลดเอกสาร
683
29 ต.ค. 2552
218 วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.เชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
5939
27 ต.ค. 2552
219 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
584
22 ต.ค. 2552
220 รับโอน(ย้าย)หัวหน้าสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
666
21 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30