ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
10 ก.พ. 2553
202 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
11 ม.ค. 2553
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เชียรเขาการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
646
08 ม.ค. 2553
204 ประกาศผลการปฎิบัติงานประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
25 ธ.ค. 2552
205 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2552-2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
474
25 ธ.ค. 2552
206 ประกาศ การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
586
24 ธ.ค. 2552
207 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
653
14 ธ.ค. 2552
208 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
09 ธ.ค. 2552
209 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
658
02 ธ.ค. 2552
210 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2552-2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
25 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30