ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
07 ก.ค. 2564
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
205
02 ก.ค. 2564
13 ประกาศเปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เชียรเขา และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
27 พ.ค. 2564
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
17 พ.ค. 2564
15 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
264
13 พ.ค. 2564
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และะระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
07 พ.ค. 2564
17 ประกาศแก้ไขการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
29 เม.ย. 2564
18 ประกาศเปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เชียรเขา และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
19 เม.ย. 2564
19 ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
235
08 เม.ย. 2564
20 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
12 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30