ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
405
05 ม.ค. 2554
182 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
469
30 ธ.ค. 2553
183 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
13 ธ.ค. 2553
184 ประกาศผู้มีสิทธิสอบหัวหน้าสำนัก ดาวน์โหลดเอกสาร
731
01 ธ.ค. 2553
185 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบหัวหน้าสำนัก ดาวน์โหลดเอกสาร
840
01 ธ.ค. 2553
186 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
16 พ.ย. 2553
187 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
10 พ.ย. 2553
188 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
10 พ.ย. 2553
189 ประกาศสอบคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
2593
28 ต.ค. 2553
190 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
640
07 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30