ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
478
30 ธ.ค. 2554
162 ประกาศการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
27 ธ.ค. 2554
163 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
06 ธ.ค. 2554
164 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
524
04 พ.ย. 2554
165 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
28 ต.ค. 2554
166 งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
07 ต.ค. 2554
167 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
436
04 ต.ค. 2554
168 การอนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
445
24 ก.ย. 2554
169 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
05 ก.ย. 2554
170 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
05 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30