ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินล่าง หมู่ 9 ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
225
17 มี.ค. 2559
102 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้า ร.ร.ป่าหวาย ถึงบ้านนางอุทัย จงไกรจักร หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
15 มี.ค. 2559
103 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายเนินล่าง หมู่ที่ 10 ต.เชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
220
15 มี.ค. 2559
104 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท-หน้าทำการอบต.-ศพด.เชียรเขา หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
14 มี.ค. 2559
105 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนคศล.สายบ้านเนินล่าง หมู่ 9,13 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
01 มี.ค. 2559
106 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
224
01 มี.ค. 2559
107 ประกาศนัดตรวจงานจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
01 มี.ค. 2559
108 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
231
24 ก.พ. 2559
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
328
14 ธ.ค. 2558
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
236
01 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30