ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศแผนขั้นตอนการให้บริการประชาชนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
07 มี.ค. 2560
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
249
23 ธ.ค. 2559
93 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อมิเตอร์น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
29 มี.ค. 2559
94 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
271
22 มี.ค. 2559
95 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านดอนสำราญ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
22 มี.ค. 2559
96 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร-บ้านอ่าวยาว หมู่ที่ 6 บ้านปลายคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
262
21 มี.ค. 2559
97 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าหวาย - ดอนลาน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
21 มี.ค. 2559
98 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรเขา (ก่อสร้างรั้วศพด.และปรับพื้นที่) ดาวน์โหลดเอกสาร
336
18 มี.ค. 2559
99 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียรเขา ถึง ต้นเนียน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
17 มี.ค. 2559
100 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายต่อง-คลองวัดป่าหวาย หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
17 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30