ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
16
17 มิ.ย. 2565
2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
69
26 พ.ค. 2565
3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 พ.ค. 2565
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
29 เม.ย. 2565
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
28 เม.ย. 2565
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
26 เม.ย. 2565
7 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
08 เม.ย. 2565
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
05 ม.ค. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขาเรื่องโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
230
21 ต.ค. 2564
10 ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว ในระหว่างวันที่18-22 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
15 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30