ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขาเรื่องโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
91
21 ต.ค. 2564
2 ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว ในระหว่างวันที่18-22 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
15 ต.ค. 2564
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
03 ก.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
30 ก.ค. 2564
5 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
13 ก.ค. 2564
6 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
07 ก.ค. 2564
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
113
02 ก.ค. 2564
8 ประกาศเปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เชียรเขา และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
27 พ.ค. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
17 พ.ค. 2564
10 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
197
13 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29