ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ม.ค. 2563
2 ประกาศเรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Porformance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 พ.ย. 2562
3 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
13 พ.ย. 2562
4 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ต.เชียรเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 มิ.ย. 2562
5 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 มิ.ย. 2562
6 เปิดเผยวงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 พ.ค. 2562
7 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
33
23 พ.ค. 2562
8 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 พ.ค. 2562
9 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 พ.ค. 2562
10 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9,10 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25