ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ก.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 มิ.ย. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 มิ.ย. 2563
4 แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 เม.ย. 2563
5 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของอบต.เชียรเขา ประจำปีงบประมาณ 2563รอบ6เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 เม.ย. 2563
6 ใบแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
26
19 มี.ค. 2563
7 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 มี.ค. 2563
8 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
53
27 ม.ค. 2563
9 ประกาศเรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Porformance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
14 พ.ย. 2562
10 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
13 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25