ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุ ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน .
  รายละเอียด : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ........๕๓...... รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 87 คน