ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.80-001 สายบ้านหนำหย่อม-บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 11 บ้านหนำหย่อม ตำบลเชียรเขา
  รายละเอียด : อบต.เชียรเขา ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.80-001 สายบ้านหนำหย่อม-บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 11 บ้านหนำหย่อม ตำบลเชียรเขา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน