ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด : ประกาศ รับโอน (ย้าย) จำนวน 2 ตำแหน่ง
2 อัตรา
1.นิติกร ปก/ชก จำนวน 1 อัตรา
2.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 84 คน