ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับ ๖)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 342 คน