ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ตำแหน่งรองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. 3)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 413 คน