ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.6)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 432 คน