ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารงานจัดเก็บรายได้
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารงานจัดเก็บรายได้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน