ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ อัตราภาษีป้ายปี 2564
  รายละเอียด : #ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่
อัตราภาษีป้ายปี 2564 ปรับเพิ่ม ติดเท่าที่จำเป็นนะคะ !
เจ้าของป้ายรายใหม่ มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายใน15วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย
เจ้าของป้ายรายเก่า มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายในเดือนมีนาคมของปี
ภาษีป้ายเสียเป็นรายปี ขั้นต่ำ 200 บาท
ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งปีแรก เสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี ดังนี้
มกราคม-มีนาคม คิด100%
เมษายน-มิถุนายน คิด75%
กรกฎาคม-กันยายน คิด50%
ตุลาคม-ธันวาคม คิด25%
• อัตราภาษีป้าย (บาท/500ตารางเซนติเมตร)
"ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"
.หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
075-809179
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน